×
Wyszukaj w serwisie

Zakup węgla po preferencyjnych cenach - zmiana zasad w 2023r.

Aby ułatwić mieszkańcom sposób zakupu węgla po cenach preferencyjnych, w 2023r. Gmina Komprachcice zmienia formę sprzedaży.

W ubiegłym roku mieszkańcy dokonywali płatności za zakup węgla na rachunek bankowy Gminy. W 2023r. sprzedażą węgla zajmie się bezpośrednio firma zewnętrzna tj. Imex-Piechota.

 

Zapraszamy wszystkie OSOBY, KTÓRE W UBIEGŁYM ROKU ZŁOŻYŁY WNIOSEK O ZAKUP WĘGLA, szczególnie groszek o wizytę w Urzędzie Gminy w celu odbioru zaświadczenia uprawniającego do zakupu węgla bezpośrednio u dostawcy tj. Imex Piechota. Z informacji pozyskanych od Spółki PGE wynika, że groszek jest już dostępny.

Po odebraniu zaświadczenia należy zamówić węgiel w przysługującej ilości w firmie Imex-Piechota i dokonać płatności w Imex-Piechota (nie Gmina). Przy odbiorze węgla należy przekazać zaświadczenie przedstawicielowi firmy.

Telefony do punktów sprzedaży firmy Imex-Piechota:

Telefon dla mieszkańców wsi Domecko i Ochodze -    skład w Prószkowie: 77 464 80 15

Telefony dla mieszkańców wsi Osiny, Komprachcice, Polska Nowa Wieś, Wawelno, Dziekaństwo – skład w Opolu:  77 454 31 41, 77 453 17 88

Cena węgla pozostaje bez zmian tj. 1 tona – 1920,00zł, dowóz – 49,00zł.

Osoby, które nie zakupiły węgla po cenie preferencyjnej w ubiegłym roku, w 2023r. mogą zakupić 3 tony.

Jeżeli mieszkaniec, w 2022r. tj. przed wejściem w życie ustawy zakupił:

  • mniej niż 1,5 t - może kupić 1,5 t w 2022 r. i 2023 r.
  • 1,5t, ale mniej niż 3 tony - w 2023 r. może kupić 1,5 t
  • 3t i więcej - nie może skorzystać z zakupu w 2022 i 2023 r.

 

OSOBY, KTÓRE W UBIEGŁYM ROKU NIE SKŁADAŁY WNIOSKU O ZAKUP WĘGLA, A CHCIAŁYBY TO ZROBIĆ W 2023r. mogą składać w Urzędzie Gminy Komprachcice wnioski o wydanie zaświadczenia uprawniającego do preferencyjnego zakupu węgla w 2023r. (druk poniżej).

Przypominamy, że węgiel po cenach preferencyjnych może zakupić osoba fizyczna mieszkająca w gospodarstwie domowym w Gminie Komprachcice,  której został przyznany dodatek węglowy.

 

DOCXWniosek o wydanie zaswiadczenia na zakup preferencyny paliwa stalego.docx (22,83KB)

PDFWniosek o wydanie zaswiadczenia na zakup preferencyny paliwa stalego.pdf (249,48KB)