×
Wyszukaj w serwisie

Program LIFE

baner 2x1_Obszar roboczy 1.jpeg

Gmina Komprachcice od sierpnia 2021r. przystąpiła do Projektu LIFE pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE19 GIE/PL/000398 — LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program Life to instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody.

Gmina Komprachcice w 2021 r. przystąpiła do Projektu realizowanego na terenie Województwa Opolskiego, mającego na celu zwiększenie zdolności i poprawy administracji publicznej w związku z działaniami naprawczymi określonymi w programie ochrony powietrza.

W ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina zatrudniła osobę na stanowisko Gminnego  Koordynatora POP, odpowiedzialną za prowadzenie działań, mających na celu poprawę jakości powietrza, w związku z czym Gminny Koordynator POP uczestniczył w studiach podyplomowych w zakresie „Podniesienia kompetencji koordynatorów ochrony powietrza” organizowanych przez Politechnikę Opolską.

Mając na celu realizację zadań projektu Life, w pierwszej połowie 2022 roku zostały przeprowadzone spotkania edukacyjne w zakresie problematyki jakości powietrza, których efektem jest podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie ich wpływu na jakość powietrza, jak również znaczenia jakości powietrza dla jakości życia.

 

W trakcie spotkań mieszkańcy Gminy mieli możliwość zgłębienia wiedzy nie tylko na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczeń powietrza, ale również otrzymania informacji odnośnie pozyskiwania środków finansowych, w formie dotacji do wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynku.

Więcej informacji o Projekcie LIFE pod adresem: https://powietrze.opolskie.pl/

 

baner 2x1_Obszar roboczy 2.jpeg