×
Wyszukaj w serwisie

Wytyczne wynikające z uchwały antysmogowej

Szanowni Państwo,

w związku z przyjęciem przez Sejmik Województwa Opolskiego na posiedzeniu  dnia 26 września 2017r.  uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwanej też uchwałą antysmogową, zakazującej spalania w piecach domowych paliw niskiej jakości informujemy, iż jej głównym celem jest ograniczenie zjawiska smogu.

Zgodnie z treścią uchwały antysmogowej mieszkańcom Opolszczyzny korzystającym z kotłów, pieców i kominków służących do ogrzewania obiektów budowlanych i grzania wody zabrania się od dnia 1 listopada 2017r. stosowania:

1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

2) mułów i flotokoncentratów węglowych, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm,

3) paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem mułów lub flotokoncentratów węglowych,

4) paliw stałych produkowanych z węgla kamiennego, w których zawartość frakcji o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm jest większa niż 15%,

5) drewna i biomasy drzewnej, których wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Występujący obecnie niepożądany efekt spalania spowodowany jest stosowaniem niewłaściwego opału oraz rozpalania i palenia w kotłach.

Szeroko omawiane zarówno na łamach prasy, jak i telewizji kwestie dot. ograniczania niepokojącego zjawiska smogu wskazują, że jednym ze sposobów na zmniejszenie zanieczyszczenia jest zmiana sposobu rozpalania i palenia w piecach. Właściwy proces spalania powoduje, że wszystkie gazy i spaliny emitowane z węgla i drewna spalają się jeszcze w komorze pieca, a nie ulatują przez komin na zewnątrz, a także pozwala zaoszczędzić ilość spalanego opału.

Palenie materiałów niedozwolonych jest podstawą do nałożenia kar wynikających z kodeksu wykroczeń. Zaś w przy­padku uporczywego łamania tego zakazu lub odmowy przy­ję­cia man­datu spowoduje skierowanie sprawy do sądu.

W razie stwierdzenia niestosowania przepisów ww. uchwały „antysmogowej” przypadki takie można zgłaszać do Urzędu Gminy tel. 77 4031700 lub bezpośrednio do Straży Miejskiej tel. 77 4025100.