×
Wyszukaj w serwisie

Informacja o jakości powietrza

Od 1 stycznia 2019 r. Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy ustawowo odpowiada za wykonywanie obliczeń i prognoz jakości powietrza dla terytorium Polski.

Prognozy jakości powietrza prezentowane są na stronie http://ios.edu.pl/jakosc-powietrza/ Dane aktualizowane są codziennie w godzinach porannych, na kolejne trzy dni („dziś-jutro-pojutrze”).

 

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu znajdują się istotne informacje o jakości powietrza w województwie opolskim, takie jak:

 • Komunikaty dotyczące jakości powietrza,
 • Bieżące wyniki pomiarów,
 • Baza zanieczyszczeń powietrza,
 • Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
 • Portal Jakości Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
 • Prognozy krótkoterminowe Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Bezpośredni link do strony Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu: http://www.opole.pios.gov.pl/index.php

Link do strony monitorującej jakość powietrza: http://powietrze.opole.pios.gov.pl/

 

Piece:

Wytyczne wynikające z uchwały antysmogowej

Czym palić, a czym nie palić w piecu - Czyste powietrze

Udzielone dotacje na wymianę pieca

 

Stan powietrza / alarmy:

Integralną częścią „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego“ jest Plan Działań Krótkoterminowych zawierający m.in. informacje nt. działań krótkoterminowych informacyjnych, edukacyjnych, ostrzegawczych, operacyjnych, które powinny być wdrożone w sytuacjach wystąpienia ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza, w przypadku ostrzeżeń; zestaw działań krótkoterminowych (informacyjnych, ostrzegawczych, operacyjnych), które powinny być wdrożone w sytuacjach wystąpienia przekroczenia norm jakości powietrza oraz procedury postępowania w trakcie wystąpienia sytuacji wskazujących na konieczność wdrożenia Planu działań krótkoterminowych, czyli w przypadku ogłoszenia alarmu I stopnia (100 μg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w pomiarach z ostatniej doby) lub II stopnia (150 μg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w pomiarach z ostatniej doby) oraz tryb wdrażania i ogłaszania działań krótkoterminowych.

Pełna treść programu poniżej:

PDFUchwała Nr XX 193 2020 z dnia 28 lipca 2020 r.pdf (18,64MB)
 

System informowania społeczeństwa o możliwości wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń oraz wprowadzania określonych działań jest oparty na trzech poziomach ostrzegania:,

 • Poziom 1 – ostrzeżenie dotyczące ryzyka lub przekroczenia poziomów dopuszczalnych  lub docelowych zanieczyszczeń w powietrzu;
 • Poziom 2 – dotyczący wystąpienia przekroczenia poziomu informowania społeczeństwa lub ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu;
 • Poziom 3 – dotyczący wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego lub ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Zalecane środki ostrożności dla mieszkańców w przypadku wystąpienia lub możliwości wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń w powietrzu

  Grupy ludności

 

Ogłoszenie Alarmu I stopnia
(poziom 2 jakości powietrza)

 

 

Ogłoszenie Alarmu II stopnia
(poziom 3 jakości powietrza)

 

  Ogół ludności

 • rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,
 • ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
 • unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenie w kominku,
 • ogranicz przebywanie dzieci na otwartej przestrzeni w czasie pobytu w placówce,
 • ogranicz długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni,
 • stosuj się do zaleceń lekarskich i właściwe zaopatrzenie w potrzebne medykamenty.

 

 • unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,
 • nie wietrz pomieszczeń,
 • nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku,
 • unikaj długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni,
 • stosuj się do zaleceń lekarskich i właściwe zaopatrzenie w potrzebne medykamenty.

 

 

 

 

 

  Wrażliwe grupy ludności

 • ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,
 • nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
 • osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świst) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
 • ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
 • unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenie w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

 • unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz,
 • nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
 • osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świst) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
 • nie wietrz pomieszczeń,
 • nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

  Zalecenia dodatkowe

-zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi.

 

 

-zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

-stosowania środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem.

 

Wrażliwe grupy ludności:

 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroby wieńcowy)
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
 • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,
 • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

 

W serwisie internetowym administrowanym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu można zapoznać się z informacją na temat stanu jakości powietrza, aktualizowaną w odstępach cogodzinnych danymi pochodzącymi z automatycznych i manualnych stacji pomiarowych funkcjonujących na terenie województwa opolskiego. Informacje w tym serwisie udostępniane są w formie danych na mapach, tabelach, wykresach.

Bieżące wyniki automatycznych pomiarów jakości powietrza są przekazywane bezpośrednio ze stacji. W serwisie są również publikowane komunikaty WIOŚ w Opolu o przekroczeniach poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń w powietrzu.

 

Komunikaty o jakości powietrza:

2024 rok

PDFPowiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 31.03.2024.pdf (157,37KB)
PDFPowiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 02.04.2024.pdf (158,54KB)
PDFPowiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 01.04.2024.pdf (166,50KB)
PDFPowiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dl...02.03.2024.pdf (157,69KB)
PDFPowiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla PM10 z dnia 11.01.2024 r.pdf (177,83KB)
PDFPowiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystapienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 10.01.2024 r.pdf (194,37KB)
PDFPowiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 09.01.2024 r.pdf (156,58KB)

PDFPowiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dl...pdf (157,23KB)
 

2023 rok

PDFPowiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i ryzyku przekroczeni...07.12.2023.pdf (164,65KB)
PDFPowiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla PM10 z dn. 06.12.2023 r.pdf (163,84KB)
PDFPowiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystapienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 08.12.2023 r.pdf (193,67KB)

PDFPowiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla PM10 z dn. 09.02.2023 r.pdf (157,04KB)

PDFPowiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla PM10 z dn. 22.03.2022 r.pdf (367,89KB)
PDFPowiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla PM10 z dn. 07.02.2023 r.pdf (157,13KB)
PDFPowiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla PM10.pdf (255,25KB)

PDFPowiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla ...pdf (147,49KB)

PDFPowiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu PM10 z dn. 2....pdf (156,34KB)
PDFPowiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu PM10 z dn. 29.....pdf (162,79KB)

PDFPoziom_PM10_16.11.21.pdf (3,43MB)
PDFPoziom_PM10_15.11.21.pdf (3,29MB)
PDFPoziom_PM2.5_B(a)P_2021.pdf (2,80MB)
PDFPowiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i alarmowego oraz o r... 13.12.pdf (280,85KB)
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/8/news/0

PDFPowiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla PM10 z dn. 25.02.2021 r.pdf (242,39KB)

PDFPowiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla PM10 z dn. 24.02.2021 r..pdf (321,54KB)

PDFPowiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla PM10 z dn. 23.02.2021 r.pdf (237,24KB)

PDFPowiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu PM10 z dn. 16.02.2021 r.pdf (156,28KB)

PDFPowiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla PM10 z dn. 15.02.2021 r..pdf (310,28KB)

PDFPowiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla PM10 z dn. 10.02.2021 r..pdf (236,63KB)

PDFPowiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu PM10 z dn. 11.02.2021 r.pdf (155,57KB)

PDFPowiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla PM10 z dn. 09.02.2021 r_.pdf (254,28KB)

PDFPowiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu PM10 z dn. 02.02.2021 r.pdf (158,04KB)

PDFPowiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i ryzyku przekroczeni....pdf (322,70KB)

PDFpowiadomienie o ryzyku 18.01.2021.pdf (338,59KB)

PDFPowiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu PM10 z dn. 05.01.2021 r.pdf (156,78KB)

PDFPowiadomienie z dnia 21.12.2020r. o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.pdf (178,06KB)

PDFPowiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 2.pdf (1,05MB)

PDFPowiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 1.pdf (781,48KB)

PDFPrzekroczenie poziomu informowania i ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10.pdf (254,93KB)

PDFPowiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.pdf (219,84KB)

PDFPył zawieszony PM 10 - Alarm I stopnia 03-01-2020.pdf (180,37KB)

DOCXPył zawieszony PM 10 - Alarm I stopnia 21.01.2019.docx (35,89KB)

PDFI__J1M828R1175______0774021160_____________774530069___________060001J1M....pdf (33,84KB)

DOCXPył zawieszony PM 10 - Alarm I stopnia 22.01.2019.docx (35,74KB)

PDFRyzyko przekroczenia poziomu informowania 20.11.19r.pdf (1,59MB)

PDF1 PD 2020.PDF (535,14KB)

PDFWCZK_6_PD_2019.pdf (1,42MB)

PDFRyzyko przekroczenia poziomu informowania 20.11.19r.pdf (1,59MB)

PDFKomunikat z dnia 12.12.2019 r.pdf (765,28KB)

PDFKomunikat z dn. 18.12.19 r.pdf (1,54MB)