×
Wyszukaj w serwisie

Straż miejska

Straż Miejska  na terenie Gminy Komprachcice działa od 01 marca 2018 r. na mocy Porozumienia podpisanego pomiędzy Wójtem Gminy Komprachcice, a Prezydentem Miasta Opola. Funkcjonariusze pracują na dwie zmiany w cyklach tygodniowych tj. w godz. 07.00-15.00 – I zmiana i w godz. 13.00 – 21.00 – II zmiana. Problemy wymagające interwencji Strażników Miejskich można zgłaszać pod nr tel. 77-40-25-100 lub osobiście w każdy czwartek w godz. od 13.00 do 14.30.

Strażnicy Miejscy na terenie naszej Gminy przede wszystkim prowadzą działania mające na celu przestrzeganie przepisów prawa w zakresie:

  • porządku i bezpieczeństwa publicznego
  • kontroli pustostanów i miejsc przebywania osób bezdomnych
  • gospodarki odpadami
  • kontrole palenisk na podstawie art.379 u.o.o.ś
  • kontroli porządkowych posesji oraz przyległych do posesji terenów zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  • kontroli wraz z referatem Urzędu Gminy odpowiedzialnym za ochronę środowiska umów na wywóz nieczystości stałych i ciekłych na terenie gminy Komprachcice

 

Funkcjonariusze bardzo szeroko prowadzą edukację ekologiczną społeczeństwa oraz dzieci w szkołach. Czynnie uczestniczą w życiu Gminy Komprachcice i akcjach organizowanych przez Gminę.

 

PDFZadania i obowiązki Straży Miejskiej Gminy Komprachcice wynikające z przepisów prawa.pdf (115,75KB)