×
Wyszukaj w serwisie

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Adres:
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Komprachcicach
ul. Rolnicza 6, 46-070 Komprachcice
tel. 507 195 885

PSZOK przyjmuje odpady (z zastrzeżeniem możliwości nie przyjęcia odpadów w sytuacji gdy kontener na dany rodzaj odpadu jest pełen lub gdy kontener został zabrany do opróżnienia):
w poniedziałki od godz. 13:00 do 17:00;
w środy od godz. 15.00 do 19.00;
w piątki od godz. 7:00 do 13:00;
w każdą I i III sobotę miesiąca w godz. od 11:00 – 13:00;
we wtorki i czwartki - nieczynne.

PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców Gminy Komprachcice po okazaniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.

Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można oddać nadmiar wyprodukowanych odpadów, a w szczególności:
1. szkło w tym kolorowe i bezbarwne,
2. papier, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale,
3. odpady budowlano – remontowe i rozbiórkowe,
4. meble i odpady wielkogabarytowe,
5. przeterminowane lekarstwa i chemikalia,
6.   zużyte akumulatory,
7.  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
8.  zużyte opony,
9. odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone.

JPEGPSZOK - dobre rady.jpeg (453,35KB)