×
Wyszukaj w serwisie

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania z Referatu Finansowego
Podatki i opłaty lokalne
Księgowość podatkowa

Pliki do pobrania z Referatu Budownictwa, gospodarki Gruntami i Budownictwa
Drogi
Działalność gospodarcza
Ochrona środowiska
Planowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Pliki do pobrania z Urzędu Stanu Cywilnego i samodzielnego stanowiska ds. obywatelskich
Ewidencja ludności
Dowody osobiste

Pliki do pobrania - urzędowe formularze wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi:
PDFPPF.pdf (2,27MB) - dla osób fizycznych
PDFPPPR.pdf (2,11MB) - dla osób prawnych

Pliki do pobrania - wnioski o karty Opolski Senior i Opolska Rodzina
PDFwniosek - karta opolska rodzina - 2019-2029.pdf (734,56KB)
PDFwniosek - karta opolski senior - 2019-2029.pdf (399,59KB)
PDFRegulamin karty Opolska rodzina.pdf (109,13KB)
PDFRegulamin karty Opolski senior.pdf (101,41KB)
PDFUpoważnienie.pdf (129,52KB)