×
Wyszukaj w serwisie

Zintegrowany Informator Pacjenta

ZIP.jpeg

Informacja na temat systemu Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP), który zostaje wdrożony  od 1 lipca 2013r.

Narodowy Fundusz Zdrowia oddaje w ręce pacjenta ogólnopolski serwis danych o jego leczeniu i  finansowaniu świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

System składa się z czterech głównych części - Serwisu informacyjnego Twój Portal, Informatora Gdzie się leczyć, Rejestru Usług Medycznych oraz zakładki Prawo do świadczeń zdrowotnych.

W następnych etapach system będzie umożliwiał :

  • obsługę wniosków składanych w imieniu świadczeniobiorcy przez rodziców, opiekunów prawnych, pełnomocników,
  • zgłaszanie nieprawidłowości tj. umożliwienie użytkownikowi zgłaszania do NFZ świadczeń, które zostały wykazane przez świadczeniodawcę, a nie miały miejsca w rzeczywistości,
  • przekazanie NIP i REGON płatnika składek, daty zgłoszenia do ubezpieczenia  zdrowotnego oraz liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia przez świadczeniobiorcę,
  • podanie wysokości składek wpłaconych lub należnych w zestawieniu do kosztów refundacji w zakładce informacje o ubezpieczeniu,
  • dostosowanie portalu ZIP do wymagań osób niepełnosprawnych,
  • składanie wniosków o dostęp do systemu poprzez e-PUAP i podpis kwalifikowany.

W związku z powyższym Opolski Oddział Wojewódzki NFZ prowadzi szeroko zakrojoną kampanię medialną na temat ww. systemu. Upowszechnianie informacji w tej kwestii odbywa się zarówno wśród realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej, jak i pacjentów. Dlatego w celu dotarcia do jak największej grupy mieszkańców Opolszczyzny pragniemy wykorzystać wszelkie możliwe kanały informacyjne. Zamieszczenie znaku graficznego systemu wraz z odesłaniem na stronę OOWNFZ  - http://www.nfz-opole.pl/swiadczeniobiorcy/komunikat_ZIP.html przyczyni się do propagowania informacji na temat ZIP.

Wszelkich informacji ww. sprawie udziela Wydział Organizacyjny nr tel. 77- 40-20-116 lub 77-40-20-115., adres e-mail: lub .