×
Wyszukaj w serwisie

Samorządowy Ośrodek Kultury

Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach
ul. Niemodlińska 2, 46-070 Komprachcice
tel. 77 4646-222
http: www.sokkomprachcice.pl

e-mail: 

Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach działa jako instytucja kultury powołana Uchwałą  Nr XVII/91/92 Rady Gminy Komprachcice z dnia 17 grudnia 1992 r. (akt o nadaniu statutu instytucji kultury - uchwała Nr XVII/140/2000 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 grudnia 2000 r.). Pierwotna nazwa Gminny Ośrodek Kultury, została zmieniona w 1998 roku na Samorządowy Ośrodek Kultury. Swoją działalnością obejmuje teren gminy Komprachcice.

Podstawowym celem SOK-u jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczności gminy Komprachcice do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości poprzez współpracę z jednostkami, organizacjami gminy oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy, realizacja zadań w dziedzinie tworzenia, edukacji, upowszechniania i ochrony kultury.

Do podstawowych zadań Samorządowego Ośrodka Kultury należy:

1.   Rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych mieszkańców
      Gminy Komprachcice,
2.   Przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kulturalnych,
3.   Kultywowanie tradycji Śląska Opolskiego,
4.   Kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Zadania Samorządowy Ośrodek Kultury realizuje przede wszystkim przez organizowanie:

1.   Zespołowego uczestnictwa w kulturze,
2.   Różnorodnych form edukacji kulturalnej,
3.   Form indywidualnej aktywności kulturalnej,
4.   Imprez kulturalnych,
5.   Ognisk artystycznych.

SOK współpracuje również z Klubami sportowymi oraz innymi organizacjami działającymi na terenie gminy w organizacji festynów, pikników, turniejów sportowych i dożynek gminnych.

Dyrektorem Samorządowego Ośrodka Kultury jest Pani mgr Renata Gliniorz.