×
Wyszukaj w serwisie

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach
ul. Szkolna 18, 46-070 Komprachcice
tel./fax  77 4646 040
http: www.osir.komprachcice.pl
e-mail:
 
Ośrodek Sportu i Rekreacji powołany został Uchwałą Nr XXIV/200/2001 Rady Gminy Komprachcice z dnia 23.10.2001r. Ośrodkiem kieruje dyrektor, który działa jednoosobowo. Jest to jednostka organizacyjna gminy, finansowana z budżetu Gminy.

Do zakresu działania Ośrodka należy w szczególności:
 1. planowanie i realizacja wszelkich usług w zakresie sportu i rekreacji oraz masowej kultury fizycznej przy ścisłym współdziałaniu z organizacjami kultury fizycznej i sportu,
 2. popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
 3. organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze masowym,
 4. tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej,
 5. prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu oraz prawidłowemu funkcjonowaniu i rozwojowi Ośrodka,
 6. koordynowanie spraw związanych ze sportem szkół podstawowych i gimnazjów,
 7. współpraca z Klubami i zespołami sportowymi w zakresie organizacji imprez sportowych na terenie wiejskim.

Ośrodek administruje następującymi obiektami gminnymi:

 • pawilon sportowy z kompleksem boisk w Komprachcicach przy ul.Rolniczej,
 • kompleks boisk rekreacyjno - sportowych "ORLIK 2012",
 • boisko sportowe w Ochodzach,
 • hala rekreacyjno - sportowa z kompleksem boisk w Komprachcicach przy ul.Szkolnej.

Dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji jest Pan mgr Arkadiusz Tabisz.