×
Wyszukaj w serwisie

Radni Gminy

Władzą wykonawczą jest Wójt Gminy i jego zastępca.
Władzą uchwałodawczą gminy jest Rada Gminy. Przewodniczącym Rady Gminy jest Pan Krzysztof Szopa a Wiceprzedwodniczącą Rady Gminy jest Pani Angelika Giza-Różyczka.

 Skład Rady Gminy

1. Sławomir Augustyniak e-mail:
2. Angelika Giza-Różyczka e-mail:
3. Anita Jesse e-mail: 
4. Stanisław Korzekwa e-mail: 
5. Józef Kremer e-mail: 
6. Maria Neumann e-mail: 
7. Daniel Pawleta e-mail: 
8. Damian Piechaczek e-mail: 
9. Łukasz Piechaczek e-mail: 
10. Beata Smarzlik e-mail: 
11. Krzysztof Szopa e-mail: 
12. Marcin Tworuszka e-mail:
13. Waldemar Wencel e-mail:
14. Gerard Zając e-mail:
15. Agnieszka Zyzik e-mail:

Kompetencje Rady Gminy określa Statut Gminy Komprachcice.

 
Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy
Bożena Fedorowska
pok. Nr 102-103
tel. 77 403 17 05
e-mail: