×
Wyszukaj w serwisie

Referat Organizacyjny

 

 • Sekretarz Gminy - kierownik referatu – mgr Edyta Gogol-Fuhl tel. 774031705, e-mail:
 • Inspektor ds. kadr – mgr inż. Anna Krzysztoń tel. 774031704, e-mail:
 • Inspektor ds. obsługi Rady Gminy – Bożena Fedorowska tel. 7 4031700, e-mail:
 • Inspektor ds. administracyjnych – Regina Labusga tel. 774031730, e-mail:
 • Inspektor ds. administracyjnych i promocji – mgr Magdalena Zawadzka tel. 774031707, e-mail:
 • Inspektor ds. informatyki – mgr Wojciech Pawlik tel. 774031722, e-mail:


Jakie sprawy można załatwić za pośrednictwem Sekretariatu:

 1. Poświadczenie własnoręczności podpisu,
 2. Potwierdzenie zgodności z oryginałem,
 3. Spisywanie zeznań świadków do celów emerytalno-rentowych,
 4. Składanie podań, wniosków decyzji kierowanych do Urzędu Gminy,
 5. Spisywanie testamentów.