×
Wyszukaj w serwisie

Referat Finansowy

Skarbnikiem Gminy, pełniącym funkcję Kierownika Referatu Finansowego jest Pani mgr Ewa Krzyżowska: tel. 774031706, e-mail:

 PODATKI 

 • Podinspektor ds. podatków – Małgorzata Pawleta – tel. 774031714 e-mail: 
 • Inspektor ds. podatków – Anna Bernacka – tel. 77 4031714, e-mail:
 • Inspektor ds. podatków - mgr Alicja Jendryca - tel. 77 403 1714, e-mail:


Jakie sprawy można załatwić w Podatkach:

 1. Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych,
 2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych,
 3. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych,
 4. Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych,
 5. Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatku: od nieruchomości, rolnego, leśnego,
 6. Wydawanie zaświadczeń o wielkości uzytków rolnych gospodarstwa rolnego,
 7. Wydawanie zaświadczeń o hektarach przeliczeniowych,
 8. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 9. Sprawy związane z udzielaniem ulg, umorzeń, odroczeń płatności podatku.


KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA 

 • Inspektor ds. księgowości podatkowej – mgr Danuta Nowak – tel. 774031715, e-mail:
   

KSIĘGOWOŚĆ 

 • Zastępca Skarbnika Gminy– mgr Sandra Lazik – tel. 774031723, e-mail:
 • Inspektor ds. księgowości – mgr Aleksandra Drożdżowska – tel. 774031723, e-mail:
 • Inspektor ds. księgowości – mgr Ewelina Schmolke – tel. 774031723, e-mail:
 • Inspektor ds. księgowości i gospodarki odpadami - Roman Fedorowski - tel. 774031721, e-mail:
   

KASA

 • Inspektor ds. księgowości - kasa – mgr Anna Wocka – tel. 774031718, e-mail:


 PŁACE             

 • Podinspektor ds. płac – Dorota Jobczyk – tel. 774031716, e-mail: