×
Wyszukaj w serwisie

Ludowy Klub Sportowy Piłkarzy Ręcznych przy OSiR w Komprachcicach

Ludowy Klub Sportowy Piłkarzy Ręcznych przy OSiR w Komprachcicach powstał w 2000 roku.

Prezesem Klubu jest Pan Arnold Jendryca.

Zawodnicy klubu biorą udział w rozgrywkach II ligowych piłki ręcznej seniorów oraz w rozgrywkach ligi wojewódzkiej piłki ręcznej juniorów i młodzików i dzieci.

Klub jest dotowany z budżetu gminy na realizację zadań publicznych w zakresie „Krzewienia kultury i sportu na terenie Gminy” zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.). Z tych pieniędzy pokrywane są: koszty wyjazdów, opłaty członkowskie, delegacje sędziowskie, organizowania turniejów, zakup sprzętu sportowego, ubezpieczenie zawodników, obsługa medyczna.

Zadaniem klubu jest:
krzewienie kultury fizycznej w środowisku młodzieży i dorosłych,

  1. rozwój piłki ręcznej w gminie,
  2. tworzenie warunków do rozwoju sportowego dla dzieci i młodzieży,
  3. podnoszenie sprawności fizycznej zawodników poprzez udział w rozgrywkach ligowych, treningach, zgrupowaniach, turniejach,
  4. organizowanie imprez sportowych (turniejów, meczy ligowych) w hali sportowej.

Klub nie posiada własnego lokalu, korzysta nieodpłatnie z hali sportowej OSiR w Komporachcicach, gdzie odbywają się tam treningi.