×
Wyszukaj w serwisie

Gminny Klub Sportowy "GKS Komprachcice"

Gminny Klub Sportowy "GKS Komprachcice" powstał w czerwcu 2008 roku.

Prezesem Klubu jest Pan Andrzej Kłoś.
 
GKS Komprachcice posiada sekcję piłki nożnej składającej się z 3 drużyn:
Drużyna seniorów klasy "B", drużyna trampkarzy klasy "B" , drużyna juniorów klasy "A" oraz drużyna młodzików.

Klub jest dotowany z budżetu gminy na realizację zadań publicznych w zakresie „Krzewienia kultury i sportu na terenie Gminy” zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.). Z tych pieniędzy pokrywane są: zakup sprzętu sportowego, różne opłaty i składki, opłaty sędziowskie, transport, ubezpieczenia zawodników.
 
Klub użytkuje boisko przy LKS Komprachcice na ul. Roliczej, a także korzysta  z hali sportowej przy OSiR w Komprachcicach.

Zadaniem klubu jest:
 
1.        krzewienie kultury fizycznej w środowisku dzieci, młodzieży,
2.        tworzenie warunków do rozwoju sportowego dla dzieci i młodzieży,
3.        udział w rozgrywkach ligowych, treningach, zgrupowaniach, turniejach,