×
Wyszukaj w serwisie

Zabytki

W gminie nie ma zbyt wielu zabytków kultury materialnej, które mogą zwiedzać turyści. Najprawdopodobniej stało się tak dlatego, ze na obszarze tym historia tak ściśle wiąże się z teraźniejszością. Dawne budowle w ciągu wieków zmieniały swe funkcje, unowocześniały się. W budynku starej fabryki cygar w Komprachcicach obecnie znajduje się dom towarowy, piękny XIX – wieczny dom Sticha władze gminne zaadoptowały na siedzibę Urzędu Gminy. Budynek w Chmielowicach zwany „zamkiem” wcale go nie przypomina, choć mieszkańcy zachowali pamięć o jego ostatnim, szlacheckim właścicielu, którym był Franz Donat. Z tradycyjnie rozumianych zabytków w gminie Komprachcice warto zobaczyć:
 

  • Drewniany kościół w Ochodzach

Wybudowany w 1702 r. w Komprachcicach, gdy powstała tam nowa świątynia w 1941 r. stary, barokowy kościółek przeniesiono do Ochodz. Od początku patronem kościoła jest św. Marcin, w 1960 r. świątynia zyskała drugą patronkę: Matkę Bożą Królową Świata. W czasie wojny jeńcy francuscy, pracujący przy budowie drogi w Komprachcicach tam gdzie stał stary kościółek, odkopali kości ludzkie - pozostałość po dawnym cmentarzu przykościelnym. Szczątki pochowano „osuarium” przy nowym kościele, odtworzono też z zachowanych elementów dawne nagrobki.
 

Drewniany kościół p.w. Św. Marcina w Ochodzach

 

  • Figurka św. Anny w kościele w Chmielowicach

 

Jest to wierna kopia słynącej licznymi cudami i łaskami rzeźby św. Anny Samotrzeciej z Góry Św. Anny. Rzeźba wykonana w czasie wojny i postawiona tam na miejsce rzeźby oryginalnej, którą w obawie przed zniszczeniem ukrywał, m. in. w Chmielowicach, ojciec Feliks Kos, gwardian klasztoru OO. Franciszkanów. Po wojnie prawdziwa figurka wróciła na miejsce, a zastępująca ją kopia znalazła się w Chmielowicach. Dziś stoi na głównym ołtarzu wybudowanego w latach 80 – tych naszego wieku kościoła, którego patronką właśnie dlatego jest św. Anna.
 

  • Park dworski w Domecku