×
Wyszukaj w serwisie

Położenie

Gmina utworzona została w 1973 roku. Ogółem liczy około 8.842 mieszkańców w tym: mężczyźni – 4.207, kobiety – 4.636.

Obejmuje obszar 5591 ha, w tym użytki rolne 3829 ha.

W jej skład wchodzi 7 sołectw. Są to:


Gmina Komprachcice położona jest w środkowej części województwa opolskiego. Od strony wschodniej sąsiaduje z gminą Prószków, od strony południowo-zachodniej z gminą Tułowice, od północy z gminą Dąbrowa, a od północnego wschodu z miastem Opole.

Geografowie sytuują ją w makroregionie Niziny Śląskiej: wschodnia jej część położona jest w mezoregionie Pradoliny Odry, pozostała w mezoregionie Równiny Niemodlińskiej. Obszar gminy należy do najcieplejszych i najbardziej suchych rejonów województwa. W krajobrazie dominują niewielkie pagórki przedzielone dolinkami, w których trafiają się małe oczka wodne i wolno płynące rzeczki, płaszczyzny pól i łąk urozmaicają liczne kępy zadrzewień. Mimo bliskości miasta środowisko naturalne jest w dość dobrym stanie.


Gmina zasadniczo pełni dwie funkcje:
 

  • mieszkaniową związaną z wyjazdami do pracy głównie do Opola,
  • rolniczą.

Funkcje te zostały wykształcone w wyniku położenia gminy w zasięgu dużego ośrodka miejskiego oraz warunków naturalnych.

Komprachcice - widok z lotu ptaka