×
Wyszukaj w serwisie

Sołectwo Osiny

PDFUchwała 1.2019 w sprawie wyboru Sołtysa sołectwa Osiny.pdf (131,89KB)
PDFUchwała 2.2019 w sprawie wyboru Rady Sołeckiej sołectwa Osiny.pdf (140,04KB)
 

 

Sołectwo

Osiny

Liczba

mieszkańców

532

Powierzchnia

124,98  ha

Sołtys

Maria Lauterbach

Organizacje

Pozarządowe

Nieformalna grupa wielbicieli Osin

Miejsca

Spotkań

Plac zabaw i boisko (ul. Opolska)

Świetlica wiejska przy ul. Opolskiej

Projekty, inicjatywy wydarzenia

Zrealizowane:

Utworzenie placu zabaw – zagospodarowanie terenu i wyposażenie

Przygotowanie terenu na boisko do piłki nożnej

Utworzenie placu do gry w koszykówkę

Budowa wiaty wraz z wyposażeniem (stoły, ławy)

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej

Coroczna organizacja festynu na przywitanie lata

Inne

Na terenie sołectwa znajduje się Kościół ewangelicki z cmentarzem