×
Wyszukaj w serwisie

Sołectwo Dziekaństwo

 PDFUchwała 1.2019 w sprawie wyboru Sołtysa sołectwa Dziekaństwo.pdf (136,30KB)
PDFUchwała 2.2019 w sprawie wyboru Rady Sołeckiej sołectwa Dziekaństwo.pdf (144,23KB)
 

Sołectwo

  Dziekaństwo

Liczba

mieszkańców

258

Powierzchnia

127,50 ha

Sołtys

 Marek Włodarczyk

Miejsca

Spotkań

Dom spotkań ul. Polna 3

Plac zabaw ul. Wodna

Projekty, inicjatywy wydarzenia

Zrealizowane:

- Budowa Domu spotkań wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu

- Uporządkowanie terenu po rozebranym budynku straży pożarnej, na którym gmina wybudowała plac zabaw dla dzieci

- Remont zabytkowej kapliczki z 1868r.

- budowa placu zabaw – projekt prowadzony przez Urząd Gminy

- wyposażenie pracowni komputerowej w Domu Spotkań – projekt prowadzony przez Urząd Gminy

Inne

Na terenie wsi znajduje się zabytkowa kapliczka z 1876 roku wybudowana przez młynarza