×
Wyszukaj w serwisie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu www.komprachcice.pl

Urząd Gminy w Komprachcicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest w pełni zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Mogą występować trudności z dostępem do stron aktualności gminnych, często publikowanych w formie zdjęć lub plakatów. Treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów – nie są wyszczególnione, jako treści którym podmiot publiczny zapewnia dostępność cyfrową w art. 8, ust. 2, pkt 2 Ustawy.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 26.08.2019 r.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Oświadczenie przygotowano na podstawie samooceny podmiotu publicznego, tj. 
Urząd Gminy w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice  
we współpracy ze zleceniobiorcą, firmą 
Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy NETKONCEPT.COM sp.j., ul. Partyzancka 5a, 45-801 Opole

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 26.08.2019 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowanie o informacje i treści wyłączone z zakresu dostępności prosimy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres:

Postępowanie odwoławcze

Zgodnie z art. 18 Ustawy każda osoba ma prawo wystąpić do Urzędu z żądaniem zapewnienia dostępności. W przypadku nieskuteczności tej procedury osobie przysługuje prawo odwołania się do Wójta Gminy Komprachcice, ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice, e-mail: ug@komprachcice.pl , tel. 77 403 17 00.

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 24.10.2016 r.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 24.10.2016 r.

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej:

Ocenę dostępności cyfrowej przygotowano na podstawie samooceny podmiotu publicznego, tj. 
Urząd Gminy w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice  
we współpracy ze zleceniobiorcą, firmą 
Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy NETKONCEPT.COM sp.j., ul. Partyzancka 5a, 45-801 Opole

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

46-070 Komprachcice, ul. Kolejowa 3
Tel.: +48 77 403 17 00 - 02
Faks: +48 77 403 17 25
E-mail:
Strona internetowa: komprachcice.pl

Wojciech Pawlik, inspektor ds. informatyki, e-mail: informatyk@komprachcice.pl , tel. 77 403 17 00

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://slabowidzacy.komprachcice.pl , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

  • TAB - przejście do kolejnego elementu
  • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
  • SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki
  • SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej
  • SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony
  • SHIFT + ALT + 1-5 – przejście do menu
  • ESC - anulowanie podpowiedzi

Informacja o dostępności architektonicznej dla osób niepełnosprawnych:

Na dzień dzisiejszy budynek Urzędu Gminy pozwala na dostęp osób na wózkach inwalidzkich jedynie na poziomie parteru. W planie jest budowa windy zewnętrznej, która pozwoli osobom na wózkach na dostęp do pierwszego pietra Urzędu.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza migowego.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/