×
Wyszukaj w serwisie

Miejscowe plany zgospodarowania przestrzennego

By zapoznać się z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego najłatwiej kliknąć poniższy link http://komprachcice.e-mapa.net/

lub ze strony komprachcice.pl wybrać menu wysuwane (z prawej strony) o nazwie Polecane, i tam wybrać pierwszą pozycję na samej górze e-mapa GeoSystem (System Informacji Przestrzennej – gmina Komprachcice).

W lewym górnym rogu wybieramy ikonę drzewko warstw i zaznaczamy ptaszkiem wyboru pozycję Zagospodarowanie przestrzenne.

Uwidacznia się warstwa planów – przybliżając przeglądamy je w dowolnych szczegółach.

Są to aktualnie obowiązujące plany:

MPZP 002: miejscowy plan zagospodarowania wsi Osiny
http://mpzp.igeomap.pl/doc/opole/komprachcice/02.pdf

MPZP 003: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komprachcicach w rejonie ulicy Krzyżowej
http://mpzp.igeomap.pl/doc/opole/komprachcice/03.pdf

MPZP 005: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
http://mpzp.igeomap.pl/doc/opole/komprachcice/05.pdf

MPZP 006: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, przez które przebiega trasa dwutorowej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Groszowice-Hermanowice z wcięciem do GPZ Gracze, na terenie gminy Komprachcice
http://mpzp.igeomap.pl/doc/opole/komprachcice/06.pdf

MPZP 007: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Dziekaństwo w Gminie Komprachcice
http://mpzp.igeomap.pl/doc/opole/komprachcice/07.pdf

MPZP 008: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Domecko, gmina Komprachcice
http://mpzp.igeomap.pl/doc/opole/komprachcice/008.pdf

MPZP 009: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice dla działek nr. 1148/7, 1148/8 oraz 1148/9
http://mpzp.igeomap.pl/doc/opole/komprachcice/009.pdf

MPZP 010: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Domecko, gmina Komprachcice
http://mpzp.igeomap.pl/doc/opole/komprachcice/010.pdf