×
Wyszukaj w serwisie

Aktualności gminne

 • info-new.png 28 Sierpnia

  Obwieszczenie

  OBWIESZCZENIE

  o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej

 • info-new.png 16 Sierpnia

  Dożynki gminne 2013, 85-lecie OSP w Wawelnie, 65-lecie LZS "Gazownik" Wawelno

  S e r d e c z n i e    z a p r a s z a m y
  do Wawelna w dniach 23 – 25 sierpnia 2013 r.

 • info-new.png 24 Kwietnia

  GMINNY KONKURS FOTORAFICZNY

  Ogłaszamy konkurs fotograficzny. Jego tematem jest Gmina Komprachcice tj. obiekty, budynki znajdujące się na jej terenie, ludzie tu żyjący, działający, ci znani i mniej znani, lokalne osobowości, ważne dla społeczności grupy ludzi oraz wydarzenia integrujące mieszkańców, wzmacniające tożsamość lokalną i promujące zasoby gminy. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 6 września 2013r. Przewidziane nagrody to laptop i aparaty fotograficzne. Szczegóły konkursu w Regulaminie.

 • Wyprawka szkolna

  WYPRAWKA SZKOLNA

  ROK SZKOLNY 2013/2014

  Informacja dla rodziców (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych) uczniów szkół podstawowych i gimnazjum

  Zgodnie z § 4 ust. 3 projektu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych informujemy, iż wstępny termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania na zakupu podręczników został ustalony do dnia 6 września 2013 r.

 • Nowy system gospodarowania odpadami

  I n f o r m u j e m y,  że od dnia 1 lipca 2013 r. obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami.