×
Wyszukaj w serwisie

Aktualności gminne

Najnowsze publikacje z BIP

 1. Zarządzenia Wójta (2014-2018)
  Data modyfikacji: 22-06-2017 12:08
 2. Kontrole Komisji Rewizyjnej
  Data modyfikacji: 21-06-2017 13:11
 3. Posiedzenia komisji stałych Rady Gminy
  Data modyfikacji: 21-06-2017 12:58
 4. Projekty uchwał
  Data modyfikacji: 21-06-2017 12:54
 5. Zawiadomienia
  Data modyfikacji: 21-06-2017 12:08
 6. Protokoły z sesji
  Data modyfikacji: 14-06-2017 15:21
 7. Uchwały Rady Gminy 2014-2018
  Data modyfikacji: 09-06-2017 07:38
 8. Referaty i samodzielne stanowiska
  Data modyfikacji: 07-06-2017 09:24
 9. Gminna ewidencja zabytków
  Data modyfikacji: 05-06-2017 13:13
 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice owyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice.
  Data modyfikacji: 05-06-2017 10:12
×