×
Wyszukaj w serwisie

Radni Gminy

Władzą wykonawczą jest Wójt Gminy i jego zastępca.
Władzą uchwałodawczą gminy jest Rada Gminy. Przewodniczącym Rady Gminy jest Pan Krzysztof Szopa a Wiceprzedwodniczącą Rady Gminy jest Pani Angelika Giza.

 Skład Rady Gminy

 1. Sławomir Augustyniak
 2. Anna Bodzioch
 3. Angelika Giza
 4. Anita Jesse
 5. Stanisław Korzekwa
 6. Józef Kremer
 7. Maria Neumann
 8. Daniel Pawleta
 9. Damian Piechaczek
 10. Łukasz Piechaczek
 11. Beata Smarzlik
 12. Krzysztof Szopa
 13. Waldemar Wencel
 14. Gerard Zając
 15. Agnieszka Zyzik

Kompetencje Rady Gminy określa Statut Gminy Komprachcice.

Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy
Bożena Fedorowska
pok. Nr 102-103
tel. 77 403 17 05
e-mail: