×
Wyszukaj w serwisie

Sołectwo Domecko

 

Zawiadamiam, że w dniu 25 stycznia 2019 roku o godzinie 19:00 w Domu spotkań - stara szkoła, ul. Opolska 52 odbędzie się Zebranie Wiejskie.

 

Tematyka zebrania:

  1. sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej kadencja 2015-2019;

  2. wybór Sołtysa;

  3. wybór Rady Sołeckiej.

 

 

Sołectwo

Domecko

Liczba

mieszkańców

1571

Powierzchnia

734,20 ha

Sołtys

Daniel Litwiniec

Organizacje

Pozarządowe

Ochotnicza Straż Pożarna Domecko

Koło DFK

Miejsca

Spotkań

    Świetlica w remizie OSP Domecko (boczna ul. Opolska)

    Świetlica Koła DFK (ul. Opolska)

    Plac zabaw przy remizie OSP Domecko (boczna ul. Opolskiej)

    Plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku (ul.
    Opolska)

 

Obiekty publiczne

Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku z oddziałem przedszkolnym,

Oddział gminnej biblioteki Publicznej,

Kościół – Rzymskokatolicka Parafia pw. Niepokalanego

serca NMP w Domecku

 

Projekty, inicjatywy wydarzenia

Inwestycyjne:

   Budowa placu zabaw – projekt realizowany przez Urząd Gminy

Inne

  Sołectwo obejmuje wieś Domecko wraz z przysiółkiem Pucnik